Strona główna
Technologia
Tutaj jesteś

Jak działa blockchain – czym jest? 

10 sierpnia, 2023 czym jest blockchain

Technologia blockchain jest efektywnym sposobem przechowywania i przesyłania danych w sieci. Jej główną zaletą jest dezentralizacja i zdolność do zapewnienia bezpiecznych i niezmienialnych transakcji. Jak działa technologia blockchain w kontekście transakcji? Kiedy użytkownik inicjuje transakcję, zostaje ona dodana do nowego bloku, który zawiera informacje o nadawcy, odbiorcy, kwocie oraz innym ważnym szczegółach. Dowiedz się wszystkiego co ważne czytając dzisiejszy artykuł.

Agenda:

 • Jak działa blockchain
 • Czym jest blockchain
 • Czym jest kryptowaluta

Czym jest blockchain?

Blockchain to zdecentralizowana baza danych, która umożliwia przechowywanie niezmienialnych rekordów transakcji. Jest to również technologia podstawowa, która umożliwia działanie platform takich jak Bitcoin. Jak działa blockchain? Jedną z głównych zalet technologii blockchain jest jej zdolność do rozproszenia i zdecentralizowania przechowywania danych. Dzięki temu jak działa blockchain żadna jednostka centralna nie ma pełnej kontroli nad danymi, co zapewnia większą przejrzystość i eliminuje możliwość manipulacji. Konsensus w technologii blockchain jest osiągany poprzez algorytmy kryptograficzne i udział węzłów w procesie weryfikacji transakcji. Wszystkie węzły muszą być zgodne co do poprawności danych, aby transakcje zostały uwzględnione w łańcuchu bloków. 

Jak działa technologia blockchain?

W przypadku przechowywania danych, technologia blockchain pozwala na tworzenie ciągłych, chronionych i niezmienialnych rejestrów danych. Bloki są łączone w łańcuch, co zapewnia niezmienną historię danych. Weryfikacja danych odbywa się poprzez algorytm kryptograficzny, który sprawdza integralność danych oraz autentyczność transakcji. Wszystkie transakcje muszą zostać zaakceptowane przez większość węzłów, aby zostały uwzględnione w łańcuchu bloków.

Zastosowanie technologii blockchain

Technologia blockchain znajduje zastosowanie w różnych branżach, ale szczególnie jest popularna w sektorze finansowym. Dzięki swoim zaletom, takim jak niezmienność danych, bezpieczeństwo i szybkość transakcji, blockchain jest używany do przechowywania danych transakcyjnych, tworzenia cyfrowych tożsamości, walutowych systemów płatności i wielu innych. W innych branżach technologia blockchain rozwija się również dynamicznie. Przykłady obejmują zastosowanie w sektorze zasobów ludzkich, łańcuchu dostaw, nieruchomości i wielu innych. Zalety technologii blockchain w przechowywaniu danych obejmują niezmienność, bezpieczeństwo, łatwiejszą weryfikację i ograniczenie ryzyka manipulacji. 

Co to jest kryptowaluta – czy warto inwestować?

Kryptowaluta to forma cyfrowej waluty, która działa w oparciu o technologię blockchain. Bitcoin jest najbardziej znanym przykładem kryptowaluty. Kiedy użytkownik wykonuje transakcję za pomocą kryptowaluty, informacje o tej transakcji zostają dodane do bloku i przesłane do sieci blockchain. Kult kryptowalut rozpoczął się wraz z utworzeniem pierwszej – Bitcoina przez tajemnicza osobę zwaną Satoshi Nakamoto.

 • Kryptowaluty oparte na technologii blockchain mają wiele zalet. Przede wszystkim umożliwiają anonimowe i szybkie transakcje, niezależne od instytucji finansowych. Ponadto, dostęp do portfeli kryptowalutowych może być kontrolowany tylko przez właściciela, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Kryptowaluty są również chronione przed manipulacjami dzięki zastosowaniu kryptografii.
 • Transakcje są rejestrowane w sieci blockchain i nie mogą być zmieniane. Wszystkie transakcje muszą być zweryfikowane przez większość węzłów, co zapewnia integralność i bezpieczeństwo kryptowalut.
 • Posiadając portfel kryptowalut mamy klucz publiczny oraz prywatny. Klucz publiczny jest to numer na który ktoś może przesłać nam aktywa.
 • Kryptowaluty możemy kupować przez pośredników lub peer-to-peer. czyli bezpośrednio od innych osób.

Jak działa sieć blockchain?

Sieć blockchain składa się z wielu węzłów, które są odpowiedzialne za przechowywanie danych i weryfikację transakcji. Każdy węzeł ma kopię łańcucha bloków i jest w stanie niezależnie weryfikować transakcje.

 • Węzły w sieci blockchain odgrywają kluczową rolę w procesie rejestracji transakcji. Każde nowe przekazanie jest wpisywane do bloku i dodawane do łańcucha bloków. Bloki są połączone kryptograficznymi haszami, co zapewnia integralność i niezmienność danych.
 • Technologia blockchain wykorzystuje również moc obliczeniową komputerów, aby rozwiązać skomplikowane problemy matematyczne. Jest to znane jako tzw. kopanie kryptowalut i służy do tworzenia nowych bloków
 • Weryfikacja danych odbywa się za pomocą algorytmów kryptograficznych. Każda transakcja musi być zweryfikowana przez większość węzłów, aby została uwzględniona w łańcuchu bloków.
 • Zostaje także zapisany kryptograficzny skrót z treści jest to tak zwany Hash.

Jak działa blockchain – podsumowanie

Jest to rozproszona baza danych, która zbiera informacje poprzez węzły, każda nowa transakcja jest zapisywana. Bloki są połączone haszami co zapewnia integralność. Technologia ta wykorzystuje moc obliczeniową komputerów oraz problemy matematyczne. Jest ona stosowana obecnie w wielu dziedzinach nie tylko w kryptowalutach.

Jakie są zalety kredytu samochodowego

Redakcja grupamobilni.pl

Doradzamy w kwestiach związanych z technologią i biznesem. Znajdziesz tutaj artykuły dotyczące IT, technologii, biznesu oraz wiele innych nowinek i ciekawostek z świata branżowego.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Czy ubezpieczenie ładunku w transporcie jest obowiązkowe?
sztuczna inteligencja
czym jest nfc

Jesteś zainteresowany reklamą?