Trwa konkurs „Zobacz więcej przez telefon”

16 maja 2013

Jeszcze przez niecały miesiąc można przesyłać swoje zgłoszenia na ogólnopolski konkurs fotografii mobilnej pod hasłem „Zobacz więcej przez telefon”. Zwy­cięzca każ­dej z ka­te­go­rii kon­kur­so­wych otrzyma na­grody rze­czowe o war­to­ści 400 zł brutto, a naj­lep­szy fo­to­graf ca­łego kon­kursu otrzyma iPada mini. Polecamy!

52 z 52« Pierwsza...102030...4849505152
MENU: