konkurs fotograficzny z olloclipem

Zapraszamy do konkursu fotograficznego!

11 grudnia 2013

Dzięki uprzejmości firmy ALSTOR T.Szukała i Wspólnicy mamy dla Was trzy zestawy obiektywów olloclip (wersje 3–1 i 4–1) wraz z nakładkami quick flip. Bardzo chcemy Wam je rozdać, dlatego przygotowaliśmy dla Was konkurs fotograficzny, w którym trzy osoby będą mogły takie obiektywy wygrać. Wiemy, że jesteście bardzo kreatywni, pokazaliście to podczas Akcji-Fotokreacji, więc i tym razem liczymy na Waszą wyobraźnię i inwencję twórczą.

Tematyka konkursu fotograficznego jest dowolna. Możecie zrobić portret, krajobraz, pokazać życie ulicy, a nawet stworzyć abstrakcję – obojętnie. Ale jest w tym drobny haczyk – zdjęcie musi być zrobione przez jakiś obiekt, który kształtem przypomina okrąg. To może być denko butelki, szkło powiększające, palce złączone w kółko itp. Liczy się kreatywne podejście do zadania, ale też walory estetyczne i artystyczne samego zdjęcia. Poniżej pokazujemy Wam kilka przykładowych zdjęć, które znaleźliśmy w Instagramie, które pewnie lepiej wyjaśnią Wam o co chodzi z tym okręgiem.

Na wykonanie zadania macie czas do 18 grudnia do godziny 21:00. Zdjęcia, które zgłaszacie do konkursu opublikujcie w Instagramie dodając tag #grupamobilni_olloclip. Możecie zgłosić tyle zdjęć ile tylko Wam się podoba. Nie ma ograniczeń. Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie, który znajduje się poniżej. Zwróćcie uwagę, że zdjęcia powinny być wykonane i ewentualnie przeedytowane tylko na urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet, Google Glass — jeśli ktoś ma ;) )

Konkurs zamykamy 18 grudnia o 21:00, a już następnego dnia około 11:00 poznacie wybranych przez nas laureatów.
Powodzenia!

UWAGA — zdjęcie zgłaszane do konkursu musi być opublikowane na Instagramie w czasie trwania konkursu. To może być nowa fotografia lub ponownie opublikowane stare zdjęcie. Samo dopisanie tagu do zdjęcia opublikowanego wcześniej nie wystarczy!

Regulamin „konkursu fotograficznego z olloclipem”

Organizatorzy
1. Organizatorami konkursu fotograficznego są: Grupa Entuzjastów Fotografii Mobilnej „Mobilni” oraz ALSTOR T. Szukała i Wspólnicy – Spółka Jawna, ul. Wenecka 12, 03–244 Warszawa.

Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.

Warunki uczestnictwa
1. Tematyka Konkursu jest dowolna (może to być portret, fotografia uliczna, abstrakcja, pejzaż itp.). Warunek konieczny do spełnienia – zdjęcie musi być wykonane przez obiekt o kształcie zbliżonym do okręgu (przykłady na stronie http://grupamobilni.pl/2013/12/konkurs-fotograficzny-z-olloclipem)
2. Zdjęcie przesłane na „Konkurs fotograficzny z olloclipem” musi być zrobione (oraz edytowane) na urządzeniu mobilnym (tj. smartfon, tablet). Wykorzystanie aparatu fotograficznego innego niż ten wbudowany w urządzenie mobilne oraz komputera do edycji zdjęcia – jest niedopuszczalne.
3. Pod uwagę będą brane zdjęcia opublikowane w serwisie Instagram i opatrzone tagiem #grupamobilni_olloclip. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane zarówno nowe zdjęcia jak i repostowane w czasie trwania Konkursu.
4. Pod uwagę będą brane tylko te zdjęcia, które zostaną zgłoszone w terminie od 11 grudnia, godzina 9:00 do 18 grudnia, godzina 21:00. Wszelkie zgłoszenia wysłane przed lub po wyznaczonym okresie nie będą brane pod uwagę.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
7. Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, a także podawanych do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów i na ich profilach w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter).
8. Uczestnik konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

Wybór zwycięzców oraz ogłoszenie wyników
1. Wyboru zdjęć będą dokonywały trzy osoby, członkowie grupy „Mobilni”:
– Łukasz Gurbiel
– Michał Koralewski
– Rafał Piotrzkowski
2. Nadesłane prace oceniane będą ze szczególnym uwzględnieniem jakości przesłanego zdjęcia, walorów estetycznych i spełnionych warunków.
3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 grudnia o godzinie 11:00.
5. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje jego prac na łamach strony www.grupamobilni.pl, w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter i w innych mediach, które opublikują informację o „Konkursie fotograficznym z olloclipem”.

Nagrody
1. Nagrody przewidziane w konkursie to:
I miejsce: olloclip do iPhone’a 5/5s (4 w 1) z dodatkową nakładką quick flip
II miejsce: olloclip do iPhone’a 4/4s (3 w 1) z dodatkową nakładką quick flip
III miejsce: olloclip do iPhone’a 4/4s (3 w 1) z dodatkową nakładką quick flip
2. Nagrody zostaną wysłane przez i na koszt ALSTOR T. Szukała i Wspólnicy – Spółka Jawna, po uprzednim przekazaniu firmie adresów zwycięzców przez członków jury konkursowego.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyznania nagrody.

Odpowiedzialność, postanowienia końcowe
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień regulaminu, w szczególności jeżeli tematyka zdjęcia będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo w jakikolwiek inny sposób będzie naruszała przepisy prawa.
3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Podanie danych osobowych przez zwycięzców konkursu jest niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

Zostaw komentarz

MENU: