Trwa konkurs „Zobacz więcej przez telefon”

16 maja 2013

Jeszcze przez niecały miesiąc można przesyłać swoje zgłoszenia na ogólnopolski konkurs fotografii mobilnej pod hasłem „Zobacz więcej przez telefon”. Zwy­cięzca każ­dej z ka­te­go­rii kon­kur­so­wych otrzyma na­grody rze­czowe o war­to­ści 400 zł brutto, a naj­lep­szy fo­to­graf ca­łego kon­kursu otrzyma iPada mini.

Celem konkursu jest promocja fotografii mobilnej jako nowoczesnej formy sztuki. Konkurs, organizowany przez gminę Czerwonak, ruszył 4 marca i potrwa do 10 czerwca. Zdjęcia na konkurs można dowolnie obrabiać, edytować, tworzyć fotomontaże i kolaże, ale cały proces tworzenia ostatecznego wyglądu zdjęcia musi odbywać się na telefonie komórkowym (smartfonie, tablecie). Wykorzystanie aparatu fotograficznego – poza tym w telefonie komórkowym – oraz edycja zdjęcia na komputerze oznaczają natychmiastową dyskwalifikację fotografii.

Więcej szczegółów na temat konkursu można przeczytać na blogu Fotokomórkomania.

PS. Wśród członków jury konkursowego jest Michał Koralewski, jeden z założycieli naszej grupy Mobilni.

Zostaw komentarz

MENU: